Rangkuman Materi Agama Islam Kelas XII SMA

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu pelajaran wajib yang harus diikuti siswa di berbagai tingkatan pendidikan, mulai SD, SMP, hingga SMA atau yang sederajat dengan ketiganya. Pada artikel ini, akan dibahas rangkuman materi Agama Islam untuk kelas XII Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat dengannya. Adapun materi tersebut meliputi hal-hal berikut.

1.    Al-Quran

Loading...

Materi Al-Quran untuk kelas XII yang akan dipelajari adalah surat-surat berikut:

a.    QS. Al-Kafirun

Rangkuman Materi Agama Islam 1

Kandungan QS. Al-Kaafirun tersebut adalah:

  • Orang beriman tidak boleh menyembah sesembahan orang kafir.
  • Orang beriman boleh bertoleransi kepada orang kafir dalam urusan dunia, bukan aqidah.
  • Orang beriman tidak boleh mencampuradukkan ajaran agama Islam dengan yang lainnya.

b.    QS. Al-Kahfi : 29

Rangkuman Materi Agama Islam 2

Kandungan QS. Al-Kahfi: 29 tersebut adalah:

  • Segala kebenaran yang ada bersumber dari Allah Swt.
  • Bagi orang beriman disediakan surga dan bagi orang kafir disediakan neraka.
  • Orang beriman yang memilih kafir, maka telah melakukan kezaliman.

c.    QS. Al-Jumuah: 9-10

Rangkuman Materi Agama Islam 3

Kandungan QS. Al-Jumuah: 9-10 tersebut adalah:

  • Orang beriman harus tetap ingat ibadah di sela-sela pekerjaannya.
  • Orang beriman harus mencari dunia dan akhirat secara seimbang.
  • Jika telah selesai satu pekerjaan, orang beriman harus menyelesaikan pekerjaan lain.

2.    Aqidah
Materi Aqidah di kelas XII adalah mengenai iman kepada hari akhir. Fase-fase kehidupan akhirat adalah sebagai berikut.
•    Yaumul barzakh, yaitu masa penantian sebelum kiamat besar.
•    Yaumul ba’ats, yaitu hari manusia dibangkitkan dari alam kubur.
•    Yaumul hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar.
•    Yaumul hisab, yaitu hari penghitungan amal.
•    Yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal.
•    Yaumul jaza, yaitu hari pembalasan.

3.    Akhlak
Materi Akhlak untuk kelas XII adalah tentang adil. Adil dalam bahasa Arab adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berpihak, dan bersikap profesional. Perilaku adil dapat dilakukan kepada Allah, diri sendiri, orang lain, dan makhluk hidup. Berperilaku adil merupakan salah satu ciri muslim yang baik dan berakhlak mulia.

Demikian rangkuman materi Agama Islam untuk kelas XII SMA. Semoga uraian tersebut bermanfaat dan membantu para siswa dalam belajar agama Islam.

Loading...
Selanjutnya : Penyanyi Keroncong Lagu Barat
Sebelumnya: Profil Singkat Bambang Hendarso Danuri, Kapolri sebelum Timur Pradopo
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar